Nederland kent een dubbele vergrijzing. Het aantal ouderen neemt toe én mensen worden steeds ouder. Eenzaamheid leidt, wanneer het lang aanhoudt, tot gezondheidsrisico’s, minder betrokkenheid in de samenleving en het gevoel dat welzijn of geluk tekortschiet. Uit onderzoek blijkt dat eenzaamheid zelfs de kans op voortijdig overlijden verhoogt.  Naast deze fysieke problemen kan eenzaamheid leiden tot ongezond gedrag, want het veroorzaakt inactiviteit. Dat betekent weinig beweging, een afnemende eetlust, ongezonder eten en toenemend gebruik van verslavende middelen. Dit zorgt weer voor een hoger risico op overgewicht waardoor andere gezondheidsproblemen kunnen ontstaan.

Tegelijk worden mensen gestimuleerd om langer zelfstandig thuis te blijven wonen. Dat lijkt een mooi uitgangspunt, maar het is vooral ingegeven door financiële besparingen. Door de toenemende druk op de budgetten van WMO en WLZ kunnen steeds minder mensen een beroep doen op een indicatie. Simpelweg omdat ze ‘te goed’  zijn volgens de steeds strengere normen van deze wetten. 

Stichting Senioren Ondersteuning Oosterhout wil daar verandering in brengen. Door deels senioren te leren hun netwerk zelf te vergroten en deels financiële steun te bieden aan hen die niet in aanmerking komen voor hulp van de overheid door het bijdragen aan de kosten voor  dagbesteding, hulpmiddelen en andere activiteiten die de eenzaamheid verkleinen en daarmee de gezondheid en het welzijn vergroten. 

Bij Stichting Senioren Ondersteuning Oosterhout weten we dat een beetje steun soms het enige is wat nodig is om de wereld te veranderen. Sinds onze oprichting, zijn we vastbesloten om een impact te maken voor de kwetsbare ouderen van Oosterhout. De kern van onze inspanningen is om de mensen die geen beroep kunnen doen op de WMO of WLZ toch een steuntje in de rug te geven middels projecten die leiden tot minder eenzaamheid en een beter netwerk. Een actieve netwerkversterking van hen die niet voor alles een beroep kunnen doen op hun familie of mantelzorger.
Onconventionele ideeën te bedenken en de passie van onze vrijwilligers te vertalen naar het aanbod aan activiteiten waarin we betrokken zijn. Door onze inspanningen en de support van onze sponsoren hopen we het samengevoel in de Oosterhoutse samenleving weer een impuls te geven. Samen lossen we het op!